Discord

De invite voor NLNOG Discord server is hier te vinden: https://discord.com/invite/tZPQtQQf8E

Discord beleid

Het doel van de NLNOG Discord server is kennis over (internet) netwerken met elkaar delen in een informele sfeer. Router-configuraties, peeringvraagstukken of een DNS packet uit elkaar pluizen zijn voorbeelden van onderwerpen van discussie. Daarnaast is er in de daarvoor aangewezen kanalen ook ruimte voor andersoortige ondewerpen.

Wanneer je participeert in draag je bij aan een cultuur waarin je het volgende mag verwachten, en waarin we het volgende van jou verwachten:

 • Beleefde behandeling onafhankelijk van wie jij bent of wie de ander is.
 • Algemeen beschaafd en respectvol gedrag (geen racisme, seksisme).
 • Wanneer je het niet met elkaar eens bent er niet op de man gespeeld zal worden.
 • Mensen elkaar voordeel van de twijfel geven, miscommunicatie kan altijd gebeuren.
 • Je kan altijd een moderator of board member contacteren wanneer je vragen hebt over het kanaal.
 • Informatie niet zonder toestemming van de deelnemer buiten Discord wordt gedeeld.
 • Voertalen: Nederlands en Engels.

De moderators en board members zijn verantwoordelijk voor de naleving van het bovenstaande beleid.

The invite for the NLNOG Discord server can be found here: https://discord.com/invite/tZPQtQQf8E

Discord Policy

The goal of the NLNOG Discord server is to share knowledge about network related topics in an informal setting. Router configurations, peering issues, or picking apart a DNS packet are good examples of topics and discussions. Other topics can be discussed in the appropriate channels.

When you take part you contribute to a culture where you can expect, and are expected, to live up to certain standards:

 • Be polite, independent of who you are, and whom you are addressing
 • Be civilized, no racism/sexism, or any other undesirable behavior
 • If you have a different opinion, do not resort to “ad hominem”
 • Give people the benefit of doubt. It is easy for unintentional misunderstandings to occur
 • You can always contact a moderator or board member if you have questions about Discord
 • Information obtained from the channel cannot be shared outside the channel without consent
 • Main languages: English and Dutch

Channel operators and board members are responsible for enforcing these rules. The board of “Stichting NLNOG” will appoint the channel operators