Labs & BBQ

(English text can be found below)
 
“Iedereen heeft een lab. Sommige mensen hebben het geluk daarnaast ook nog een productieomgeving te hebben.”
 
Het is een uitspraak die je misschien wel gehoord hebt en je misschien ook wel herkent, misschien wel vanwege die ene keer dat je iets niet getest had wat tot ongewenste gevolgen leidde.
 
Met alle afhankelijkheden van diensten die wij met elkaar leveren is het testen van configuraties, wijzigingen, apparatuur en software een essentieel onderdeel van ons werk geworden. En daarom gaan wij in het komende NLNOG Summer Event daar eens wat extra aandacht aan besteden: Labs! Hoe bouw je ze, Wat kun je testen, welke tools kun je hiervoor gebruiken, hoe pak je dat aan, welke verschillende inzichten zijn er? We hebben een aantal ervaringsdeskundigen uitgenodigd om hun kennis met ons te gaan delen in de middag-sessie van ons event. De avond zijn voor een gezellige BBQ met lekker eten met een drankje.
 
We hebben nog steeds fantastische sponsors die het mogelijk maken dat we zulke events kosteloos kunnen organiseren. Draag je NLNOG een warm hart toe maar is sponsoring binnen jouw organisatie lastig te regelen, dan kun je overwegen om een ticket te kopen voor het event. Vaak is het declareren van zulke tickets makkelijker te regelen.
 
We zijn de volgende organisaties dankbaar voor het mogelijk maken: Quanza – RETN – Fusix Networks – BIT – Juniper Networks – Fiberring – OpenBSD Amsterdam – Solid Optics – RIPE NCC – Alkira – Nokia – NLnet Labs – Duocast – KPN – One Zero IT – LONAP – Arista – Smartoptics – NTT – SpeedIX – PowerDNS – AMS-IX – i3D.net – Internet Society – Leaseweb – NLIX – AVM
 
Hier nog even de details van het evenement:
 
Wanneer: vrijdag 30 juni
Hoe laat: 15.00u start presentaties, 18.00u start BBQ
Waar: BIT MeetMe, Galileilaan 17, 6716 BP, Ede
 
 
We willen wel graag dat je je aanmeldt voor het event, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, en we ervoor kunnen zorgen dat er meer dan voldoende eten beschikbaar is.
 
Tijd Spreker Onderwerp Slides
15:00 – 15:20 Roman Dodin Containerlab PDF
15:30 – 15:50 Joris Claassen Model-based network automation PDF
16:00 – 16:20 Rinse Kloek The power of labs PDF
16:30 – 16:50 Eric Nghia Nguyen-Duy Evolution of AMS-IX’s lab PDF
 
Hopelijk zien we je op 30 juni in Ede!
 
 
 
(English text)
 
“Everyone has a lab. Some are fortunate enough they also have a production environment.”
 
It’s a phrase you may have heard and may recognise, maybe because of that one time you didn’t test something which had unwanted consequences.
 
So many things rely on the services we provide. That makes testing configurations, changes, equipment and software an essential part of our job. And that is why the NLNOG Summer Event will be all about Labs! How to build them, what can you test, what tools are available, what insights are available? We have invited a number of experts to share their thoughts with you in the afternoon session of our event. In the evening we’ll be hosting a BBQ with good food and drinks.
 
We have a group of fantastic sponsors who allow us to host this event without having to charge an entrance fee. If you want to support NLNOG but arranging sponsorship is hard within your company, you can consider buying a ticket for the event if your company is willing to pay for that.
 
We thank the following organisations for their support: Quanza – RETN – Fusix Networks – BIT – Juniper Networks – Fiberring – OpenBSD Amsterdam – Solid Optics – RIPE NCC – Alkira – Nokia – NLnet Labs – Duocast – KPN – One Zero IT – LONAP – Arista – Smartoptics – NTT – SpeedIX – PowerDNS – AMS-IX – i3D.net – Internet Society – Leaseweb – NLIX – AVM
 
Here are the details of the event:
 
When: Friday, June 30th
What time: 15.00h start of presentations, 18.00 start of BBQ
Where: BIT MeetMe, Galileilaan 17, 6716 BP, Ede
 
Please register for the event so we know how many people to expect, we want to make sure we have enough food and drinks available for everyone.
 
 
Time Speaker Topic Slides
15:00 – 15:20 Roman Dodin Containerlab PDF
15:30 – 15:50 Joris Claassen Model-based network automation PDF
16:00 – 16:20 Rinse Kloek The power of labs PDF
16:30 – 16:50 Eric Nghia Nguyen-Duy Evolution of AMS-IX’s lab PDF
 
We hope to see you June 30th in Ede!