IRC

Het kanaal #NLNOG is te vinden op IRCNet (bijvoorbeeld via irc.nlnog.net of irc.snt.utwente.nl)

IRC beleid

Het doel van #NLNOG is kennis over (internet) netwerken met elkaar delen in een informele sfeer. Router-configuraties, peeringvraagstukken of een DNS packet uit elkaar pluizen zijn voorbeelden van onderwerpen van discussie.

Wanneer je participeert in #nlnog draag je bij aan een cultuur waarin je het volgende mag verwachten, en waarin we het volgende van jou verwachten:

 • Beleefde behandeling onafhankelijk van wie jij bent of wie de ander is.
 • Algemeen beschaafd en respectvol gedrag (geen racisme, seksisme).
 • Wanneer je het niet met elkaar eens bent er niet op de man gespeeld zal worden.
 • Mensen elkaar voordeel van de twijfel geven, miscommunicatie kan altijd gebeuren.
 • Je kan altijd een operator contacteren wanneer je vragen hebt over het kanaal.
 • Informatie niet zonder toestemming van de deelnemer buiten #nlnog wordt gedeeld.
 • Voertalen: Nederlands en Engels.

De channel operators zijn verantwoordelijk voor de naleving van het bovenstaande beleid. Het bestuur van Stichting NLNOG stelt de channel operators aan.

Channel Operators: jra, Fluor, henkjan, weirdje, teun, klaver, rvdm
Liaison naar het stichtingsbestuur: fusix (Niels Raijer)

De channel operators zijn bereikbaar via irc@nlnog.net.

The #NLNOG IRC channel can be found on IRCNet (e.g. via irc.nlnog.net or irc.snt.utwente.nl)

IRC Policy

The goal of #NLNOG is to share knowledge about network related topics in an informal setting. Router configurations, peering issues, or picking apart a DNS packet are good examples of topics and discussions.

When you take part in #NLNOG, you contribute to a culture where you can expect, and are expected, to live up to certain standards:

 • Be polite, independent of who you are, and whom you are addressing
 • Be civilized, no racism/sexism, or any other undesirable behavior
 • If you have a different opinion, do not resort to “ad hominem”
 • Give people the benefit of doubt. It is easy for unintentional misunderstandings to occur
 • You can always contact an operator if you have questions about the #NLNOG channel
 • Information obtained from the channel cannot be shared outside the channel without consent
 • Main languages: English and Dutch

Channel operators are responsible for enforcing these rules. The board of “Stichting NLNOG” will appoint the channel operators

Channel Operators: jra, Fluor, henkjan, weirdje, teun, klaver, rvdm
Liaison to the board of the NLNOG Foundation: fusix (Niels Raijer)

The channel operators can be contacted via irc@nlnog.net.