NLNOG Coffee Break

We zitten allemaal binnen en achter onze laptop of workstation. Vergeet niet om af en toe een pauze in te lassen! NLNOG gaat je daarbij helpen.

Iedere werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 11:00 en 11:30 bieden we iedereen de gelegenheid om een virtuele koffiepauze te nemen samen met andere NLNOG-ers. Zo zie je nog eens andere gezichten!

Klik op de Jitsi link om mee te doen!

Zoals bij ieder NLNOG event, IRC of mailinglijst, geldt ook hier onze Code of Conduct:

Wanneer je participeert in NLNOG draag je bij aan een cultuur waarin je het volgende mag verwachten, en waarin we het volgende van jou verwachten:

 • Beleefde behandeling onafhankelijk van wie jij bent of wie de ander is.
 • Algemeen beschaafd en respectvol gedrag (geen racisme, seksisme).
 • Wanneer je het niet met elkaar eens bent, blijf professioneel.
 • Mensen elkaar het voordeel van de twijfel geven, miscommunicatie kan altijd gebeuren.
 • Je kan altijd een bestuurslid contacteren wanneer je vragen hebt over NLNOG (stichting@nlnog.net) of als je je onprettig benaderd voelt.
 • deelnemers mogen ontvangen informatie gebruiken en verspreiden, maar niet de bron onthullen zonder toestemming.
 • Voertalen: Nederlands en Engels.

We’re all inside behind our laptop or workstation. It’s important to take a break once every so often! NLNOG will help with this.

Every business day, Monday through Friday, starting at 11:00 and ending at 11:30 CEST we’re hosting a coffee break, an opportunity for small talk with other NLNOG folks. This way you get to see different faces from time to time!

Click on this Jitsi link to participate!

All NLNOG events and activities are governed by our code of conduct:

If you participate in NLNOG you contribute to a culture from which you can expect, and we will expect from you:

 • Respectful attendance regardless of who you are.
 • Generally civilized behavior (no racism, sexism).
 • When you don’t agree with each other, remain professional.
 • Give each other the benefit of the doubt, miscommunication is always possible.
 • You can always reach out any of the NLNOG Foundation Directors (stichting@nlnog.net) if you didn’t feel comfortable about something that happened.
 • Participants are allowed to use and distribute information they received, but cannot disclose the source without their permission.
 • Languages: Dutch primary, English secondary.